VEILINGZAAL DER GERECHTSDEURWAARDERS
VAN HET ARRONDISSEMENT ANTWERPEN - REGIO
MECHELEN - I.S.M. VEILINGHUIS A.B.S. BVBAAUCTIONEERS, BROKERS & SALES

A.B.S. bvba
Paardenkerkhofstraat 206
2800 MECHELEN
Tel. 015 24 26 00
Fax 015 55 33 09
GSM 0474 82 60 40
E-mail info@absbvba.beUw makelaar bij:

  • Praktische uitvoering in Gerechtelijke dossiers
  • Organisatie & afwikkeling van openbare Gerechtelijke- & Faillissementsveilingen
  • Verkoop van (on)beheerde Nalatenschappen
  • Opmaak van inventarissen van roerende goederen
  • Uitvoering van taxaties en opmaak van schattingsverslagen
  • Stockering en bewaring van diverse activa
  • Bemiddeling inzake de stopzetting van handelsactiviteiten